Tác Giả

HỒ HỮU TƯỜNG (1910-1980)

Hồ Hữu Tường (1910-1980), tác giả của rất nhiều loại tác phẩm như Chính trị, Kinh tế, Triết học, Văn học sử, Tiểu thuyết, có thể kể sơ lược như Tương lai kinh tế Việt-nam , Tương lai văn hóa Việt-nam , Lịch sử văn chương Việt-nam (biên khảo) , Thu Hương và Chị Tập , Gái nước Nam làm gì?  Diễm Hồng xuất giá  (tiểu thuyết), Phi Lạc sang Tàu,   Phi Lạc náo Hoa Kỳ, Tiểu Phi Lạc náo Sàigòn (Truyện trào phúng chính trị), Kế thế (tiểu thuyết dã sử) ..v…v…

Năm 1926 Hồ Hữu Tường sang Pháp du học và tham gia hoạt động chính trị với những nhà ái quốc lưu vong như Tạ Thu Thâu và Phan văn Hùm. Năm 1940-1944 ông bị chính phủ thuộc địa Pháp đày ra Côn Đảo cùng với các nhà cách mạng chống Pháp khác như Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu…. Năm 1953, Ông ấn hành tờ tuần báo Phương Đông nêu giải pháp Trung lập chế (Neutrality). Năm sau ông sang dự hội nghị Genève, ra sức vận động cho giải pháp trung lập Việt Nam nhưng không thành công.

Sau Hiệp định Genève năm 1954, ông làm cố vấn cho Mặt trận Thống Nhất gồm các tôn giáo Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên chống lại chính quyền đương nhiệm.

Năm 1957, ông bị đưa ra tòa và bị kết án tử hình, nhưng sau chỉ bị đày ra Côn Đảo, ở đó cho tới .tháng Giêng năm 1964 thì  được trả tự do sau khi chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sụp đổ.

Năm 1965, ông làm Phó Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh, năm 1967 trúng cử dân biểu  Hạ Viện Đệ nhị Cộng Hòa. Thời gian này ông cũng tham gia viết bài cho các tờ báo: Tiếng Nói Dân tộc, Quyết Tiến, Đuốc Nhà Nam, Tin Sáng, Sài gòn Mới, Điện Tín v.v…Ông cũng là Đệ Nhị Phó Chủ Tịch của Trung Tâm Văn Bút VN thời kỳ trước 1975.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ông bị CS bắt đưa đi học tập cải tạo. Ông mất ngày 26 tháng 6 năm 1980 tại Sài Gòn.  (xin xem bài tường thuật của tác giả Phan Sinh ở phần cuối)Nguồn:https://nguoitinhhuvo.wordpress.com/2013/11/07/con-than-lan-chon-nghiep-ho-huu-tuong/

STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Tưởng Niệm Hồ Hữu Tường (1910-1980)
Nam Phong tổng hợp
2
Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp
Hồ Hữu Tường
3
Hồ Hữu Tường Những Ngày Cuối Đời
Phan Chính
4
Lịch Sử Và Đặc Tánh Của Tiếng Việt
Hồ Hữu Tường
5
Trầm Tư Của Một Tên Tôi Tử Hình
Hồ Hữu Tường
6
Thế Chiến Thứ 3 ( Trích trong Phi Lạc Sang Tàu)
Ngộ Không
7
Tiểu Phi Lạc Náo Sài Gòn
Hồ Hữu Tường
8
41 Năm Làm Báo [Hồi Ký ]
Hồ Hữu Tường
9
Điếu Văn "Khóc Hụt HCM"
Hồ Hữu Tường
10
Lịch Sử Văn Chương Việt Nam
Hồ Hữu Tường
11
Nợ Tinh Thần
Hồ Hữu Tường


        Trở lại trang mặt