TÁC GIẢ
NGÔ THỊ QUÝ LINH

Ngô Thị Quý Linh

Ngô Thị Quý Linh là nhà nghiên cứu, nhà hoạt động văn hoá ở Hoa Kỳ, sáng lập nhà xuất bản Ý Linh từ năm 1989, Cố vấn cho Viện Bảo Tàng Thiếu Nhi (Children’s Museum of Houston) thực hiện triển lãm “Dragons and Fairies” năm 2004, Hiệu trưởng Trường Truyền Thống Việt từ năm 2006 đến năm 2020, thực hiện chương trình Văn Hóa Việt trên đài Saigon Houston 900 AM từ năm 2007, tham gia Nhóm Thực Hiện Từ Điển Việt Nam tại Hải Ngoại năm 2014, thành viên Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam (Nam California) năm 2019, là tác giả một số sách thiếu nhi, lịch sử và văn hóa như Bộ Tôi Yêu Quê Tôi, từ I đến X; Lược Sử Triết Lý Giáo Dục Việt Nam, 1997; Lịch Sử Việt Nam Thuộc Pháp 1858-1945, 2002; Việt Nam và Công Cuộc Duy Tân, 2019; Phật Giáo Việt Nam, 2021; Nền Y học, Y tế và Vệ sinh ở Việt Nam tiền bán thế kỷ thứ 20, 2022; Sự Quan trọng của Luân lý trong Đời sống Xã hội, 2023.

Nguồn:https://usvietnam.uoregon.edu/author/ngothiquylinh/


viet nam va cong cuoc duy tan
THƯ MỤC

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Nhìn Lại Triết Thuyết Nho Học
Ngô Thị Quý Linh
2
Sự Quan Trọng Của Luân Lý Trong Đời Sống Xã Hội
Ngô Thị Quý Linh
3
Chính Tả Tiếng Việt
Ngô Thị Quý Linh
4
Trả Lời Ông Mặc Ngôn
Ngô Thị Quý Linh 

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 10200 Tác phẩm )


Email:thuky@vietnamvanhien.org 
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.