Tác Giả
NGUYỄN HOẠT


Tiến Sĩ Nguyễn Mạnh Hoạt

Tiểu Sử

Nguyễn Hoạt, khoá 1956-1963.Được cấp học bổng quốc gia đi Pháp du học về môn cơ khí ở trường ENSM,  ra kỹ sư , sau đó có bằng tiến sĩ vật lý, làm trong hãng Fuller của Mỹ với chức vụ trường phòng thí nghiệm vật lý. Hãng nầy chuyên làm hộp số cho các xe vận tải của Âu châu như Volvo, Renault,  Fiat...và có danh tiếng nhất hoàn cầu.

Sau về làm trong xí nghiệp sàn xuất dụng cụ cho các nhà máy nguyên tử Pháp. Ông trở thành chuyên gia vật liệu và kiểm tra không hủy NDE trong ngành rồi thành chuyên gia về công nghệ hàn được cấp bằng kỹ sư hàn Âu châu EWE và kỹ sư hàn quốc tế IWE là văn bằng cao nhất trong ngành nghề. Ông đã từng làm giáo sư về công nghệ và chất lượng ở các trường kỹ sư Centrale de Nantes ECN, ICAM, ISTN... Sử gia thành phố St Herblain.

         

Ông được cử làm cố vấn kỹ thuật Pháp cho Trung quốc trong việc xây dựng hai nhà máy điện lực nguyên tử ở vịnh Daya.[6]

 

[6]-Nguyễn Hoạt-Học và hành,Vietnamvanhien.net


Nguồn: NhanVatCaoThangThanhDanh.pdfThư Mục

  STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Dân Nghề...Viết Văn
Nguyễn Hoạt
2
Các Tiến Sỹ Vân-Điềm, Du-Lâm Nguyễn Hoạt
3
Tôi Đi Học ...Bên Tây
Nguyễn Hoạt
4
Học Và Thi Võ Ngày Xưa
Nguyễn Hoạt
5
Trí Sĩ Ngày Xưa
Hoạt Nguyễn
6
Nguyễn Tư Giản Nho Sĩ Thức Thời
Nguyễn Hoạt
7
Người Già Gốc Việt
Nguyễn Hoạt
8
Dịch Là Phản
Nguyễn Hoạt
9
Kính Sách Võ Cử
Nguyễn Hoạt
10
Các Tiến Sĩ Nguyện Gốc Lý Đi Sứ Trung Quốc
Nguyễn Hoạt
11
Nguyễn Tư Giản Đi Sứ Nhà Thanh
Nguyễn Hoạt
12
Võ Cử Ngày Xưa
Nguyễn Hoạt
13
Từ Bá Nghệ Đến Trung Học Cao Thắng
Nguyễn Hoạt
14
Từ Gia Định Kinh Đến Sài Gòn
Nguyễn Hoạt
15
Hai Lần Tổng Trưởng Miền Nam
Nguyễn Hoạt
16
Henri Rieunier Thúc Đẩy Xâm Chiếm Nam Kỳ
Nguyễn Hoạt
17
Sài Gòn Khởi Dựng
Nguyễn Hoạt
18
1859: Pháp Chiếm Sài Gòn
Nguyễn Hoạt
19
Về Lại Sài Gòn
Nguyễn Hoạt
20
Một Phút Huy Hoàng Của Kim
Nguyễn Hoạt
21
Họa Sĩ Thành Danh Họ Nguyễn Gốc Lý
Nguyễn Hoạt
   22
Học Và Hành
Nguyễn Hoạt
23
Rượu Và Di Sản Saint Émillion
Nguyễn Hoạt
24
Nguyễn Triệu Luật Dạy Sử,Viết Văn
Nguyễn Hoạt
25
Thời Vô Tư
Nguyễn Hoạt
26
Đề Nghị Canh Tân Của Nguyễn Tư Giản
Nguyễn Hoạt
27
Từ Thần Đồng Đến Top 2% Thế Giới
Nguyễn Hoạt
28
Ăn Tết Bên Nhà, Bên Người
Nguyễn Hoạt
29
Tâm Sự Của Mèo
Nguyễn Hoạt
30
Lạc Thú Rượu Vang
Nguyễn Hoạt
31
Nhân Vật Cao Thắng Thành Danh
Nguyễn Hoạt
32
Học Nghề Kỹ Thuật Cao Thắng Xưa Và Nay
Nguyễn Hoạt
   33
Phố Cổ Hà Nội Xưa Và Nay
Nguyễn Hoạt
34
Xóm Sài Gòn Xưa Và Nay
Nguyễn Hoạt
35
Sài Gòn Trước Và Đầu Thời Pháp
Nguyễn Hoạt
36
Việt Khmer Trường Chiến
Nguyễn Hoạt
37
Hà Tiên Nhập Đại Việt
Nguyễn Hoạt
38
Chiến Tranh Lào Việt
Nguyễn Hoạt
39
Dân Việt Chống Thực Dân Hán
H. Nguyễn
40
Cao Thắng Trường Tôi
Nguyễn Hoạt
41
Hà Tiên Biên Trấn
Nguyễn Hoạt
42
Trung Quốc Tôn Vinh Trưng Vương
Nguyễn Hoạt
43
Ảo Vọng Biển Đông
Ngu Hồ
44
Lại Chuyện Trà
Nguyễn Hoạt
45
Lạc Thú Cà Phê
Nguyễn Hoạt
Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 10500
Tác phẩm )

Email: thuky@vietnamvanhien.org
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
 phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt