Tác Giả
PHẠM THẮNG VŨ


Nhà Văn Phạm Thắng Vũ
(ảnh trên Blog của tác giả)

Phạm Thắng Vũ nguyên quán gốc Hà Nội-Sơn Tây. Sinh năm 1957 tại Ban Mê Thuột, đã dạy học cấp 2 Phổ Thông Trung Học, làm công nhân trước khi vượt biên. Hiện cư trú tại Hoa Kỳ.

Trang Blog: https://nhavanphamthangvu.wordpress.com/con-song-du-quyen-mot/con-song-du-chuong-mot/


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Con Sóng Dữ [ Hồi Ký ]
Phạm Thắng Vũ
2
Trung Tướng Cao Hảo Hớn Không Còn Nửa
Phạm Thắng Vũ
3
Cựu Trung Tướng Nguyễn Hữu Có, Người Bị Kẹt Lại
Phạm Thắng Vũ
4
Ông Mả Tuyên Và sấm Ký
Phạm Thắng Vũ
5
Nhìn Lại Cách Mạng Tháng Tám 1945
Phạm Thắng Vũ
6
Con Sóng Dữ 2 - Chương 4
Phạm Thắng Vũ
7
Năm Mậu Tuất 2018 Nói Chuyện Chó
Phạm Thắng Vũ
        Trở lại trang mặt