Tác Giả
THANH NAM


          Thanh Nam tên thật là Trần Ðại Việt, chồng nhà văn Tuý Hồng, sinh ngày 26-8-1931 tại Nam Ðịnh, mất ngày 2-6-1985 tại Seattle Washington Hoa Kỳ. 
 Tác phẩm:
- Hồng Ngọc (1957) 
- Người nữ danh ca (1957) 
- Buồn ga nhỏ (1962) 
- Giấc ngủ cô đơn (1963) 
- Còn một đêm nay (1963) 
- Cho mượn cuộc đời, bầy ngựa hoang (1965) 
- Giòng lệ thơ ngây (1965) 
- Những phố không đèn (1965) 
- Mấy muà thương đau (1968) 
- Thuế sống, xa như dĩ vãng, 
- Gã kéo màn 
- Đất khách (1983) 
- Hồi ký 20 năm viết văn làm báo (đăng dở trên tờ Văn của Mai Thảo,    1984)

 

Nguồn:

http://www.thivien.net/Thanh-Nam/Tr%E1%BB%9Di-ch%E1%BB%9Bm-v%C3%A0o-thu/poem-J7180fOTtFgULo00ZP0OaQSTT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Thơ Thanh Nam
Thanh Nam
2
Hồi Ký 20 Năm Viết Văn Làm Báo
Thanh Nam
3
Thanh Nam Trong Hoài Niệm
Văn Quang
4
Thanh Nam
Túy Hồng
5


6


7


8        Trở lại trang mặt