Tác Giả
TRẦN QUỐC BẢONhà Thơ Trần Quốc Bảo
(ảnh http://suoinguontuoitre.blogspot.com/)


Gia Đình Nhà Thơ Trần Quốc Bảo
   
             Trần Quốc Bảo

 Tên và bút hiệu: Trần Quốc Bảo – Sinh năm 1930, tại Ninh Bình.

- 25 năm phục vụ trong Quân đội / QLVNCH. –(qua các Đơn Vị: Tiểu Đoàn 7 KB/Đệ II QK; Biệt Phái Bộ Nôi Vụ; BCH/Công Binh; Sư Đoàn 22 BB;  Nha Tồng Thanh Tra QLVNCH)

- Được ân thưởng Bảo-Quốc Huân Chương - Đệ Ngũ Đẳng - (Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ký ngày 29/4/1974)

- Phụ tá Giám Đốc Đài Phát thanh Huế (1955-1957)

- Chủ biên Nguyệt san Công Binh (BCH/CB. QLVNCH - 1957-1959)

- Sáng lập & điều hành Bút-Việt Văn Đoàn

- Chủ biên Tạp chí Văn Học Cỏ Thơm (Washington DC 2004-2008)

- Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Vịệt Nam, Richmond,Virginia (1996-2001)

- Cố Vấn Hội Đồng GX.CTTĐVN . Richmond.Virginia (2002-2016)

- Sáng lập & điều hành Hội Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong

- Chủ biên Đặc San Xuân Hy Vọng Richmond, VA (2009-2012)

- Chủ tịch Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Tự do/MĐHK (1989-1997)

- Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại/ MĐHK (2003-2007)


Tác phẩm:

1. Cuộc Di Cư Vĩ Đại Trong Lịch Sử Thế Giới Cận Kim (1956)

2.3. Thơ Quốc Bảo - tập 1 & tập 2 - (1967 – 1973)

4. Công Chúa Thủy Tiên - Truyện Nhi đồng (1970)

5. Đối Diện Niềm Vui - Thơ (1998)

6. Tuyển Tập Thơ Văn (2016)

7. Một Thời Mộng Hoa – Sách Nhạc phổ Thơ (2018)

8. Hàn Thi Đường Thi Tuyển Dịch (2019)

9. Quê Hương – Thơ (2020)

Hiện cư ngụ: Thành phố Richmond, Tiểu bang Virginia. Hoa Kỳ


Nguồn:https://sites.google.com/site/viendhaihocdhalat/
TẾT NHỚ QUÊ XƯAThư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Tuyễn Tập Thơ - Trần Quốc Bảo-Hoa Văn - Nguyễn Phú Long
Trần Quốc Bảo
2
Trọn Đời Tạ Ơn
Trần Quốc Bảo
3
Sang Mùa
Trần Quốc Bảo
4
Thơ Trần Quốc Bảo [ 21 Bài]
Trần Quốc Bảo
5
Sài Gòn Ơi
Trần Quốc Bảo
6
Tết Nhớ Quê Xưa
Trần Quốc Bảo
7
Vẫn Thèm Món Quê
Trần Quốc Bảo
8
Viết Cho Con
Trần Quốc Bảo
9
Tiết Lập Xuân
Trần Quốc Bảo
10
Chúa Phục Sinh
Trần Quốc Bảo
11
Niềm Đau Năm Ngón
Trần Quốc Bảo


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 7200 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt