Tác Giả
VƯƠNG MỘNG LONG
- Cựu học sinh Trung-Học Trần Quý Cáp, Hội-An.


- Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 20 Trường Võ-Bị Quốc-Gia Việt-Nam.

- Chức vụ sau cùng: Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 82 Biệt Động Quân.

- Từ 1975 tới 1988 tù “cải tạo” (13 năm) từ Nam ra Bắc.

- Từ 1993 định cư tại Thành Phố Seattle, Tiểu Bang Washington, USA.

- Năm 2003 tốt nghiệp University of Washington, cấp bằng B.A SocialSciences and Communication.

- Gia cảnh hiện nay: Một vợ, 4 con, 1 cháu nội, 3 cháu ngoại.

Nguồn:https://hung-viet.org/a10697/ong-giao-su-day-su


STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Hồi Ký Vương Mộng Long
Vương Mộng Long
2
Ông Giáo Sư Dạy Sử
Vương Mộng Long
3
Cuối Đường
Vương Mộng Long
4
Tháng Tư Lại Về
Vương Mộng Long
5
Ngày Ta Bỏ Núi
Vương Mộng Long
6
Kẻ Săn Vàng
Vương Mộng Long
Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 5200 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt