Năm Thứ 4890

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comCổ Nhạc & Cải Lương 


Mục Lục

Vietsciences
STT Đề Ti
  65
 Nhạc Sĩ Văn Vĩ Đn 6 Cu Vọng Cổ Dy Ngn Giang
  64
 Tuyển Tập Tc Phẩm Soạn Giả Viễn Chu - 40 Giọng Ca
63
 Biệt Kinh Kỳ
62
 Gnh Nước Đm Trăng
61
 Đm Tn Bến Ngự
  60
 Tuyệt Phẩm Minh Vương
  59
 Tiếng Ht Minh Cảnh Tuyển Tập
  58
 Giọng Ca Thanh Nga
  57
 Giọng Ca t Tr n
  56
 Tuyển tập Những Bi Cổ Nhạc hay Nhất của Thnh Được
  55
 Hn Vọng Phu
  54
 Hn Mặc Tử
  53
 Đm Lạnh Cha Hoang
  52
 Trương Chi Mỵ Nương
  51
 Quốc Hận 30 Thng 4
  50
  Đường Về Cực Lạc
  49
  Tri Gi Bến Ct
  48
  Hoa Đo Trước Gi
  47
   T V Chăn D
  46
  Người Mẹ Ma Ly Loạn
  45
  Chiều
  44
  Gnh La
  43
  Nổi Buồn Chim So
  42
  Sầu Vương Nhạc
  41
  Con Gi Chị Hằng
  40
  L Sầu Ring (nguyn tuồng)
  39
  Tiếng Trống M Linh (trọn tuồng)
  38
  Tu L Cội Phc
  37
  Đm Lạnh Trong T
  36
 Bng Chim Tăm C 1,2,3,4,5....1
  35
 Thuyền Ra Cửa Biển
  34
 Tấm Lng Của Biển
  33
 Đường Gươm Nguyn B
  32
 Nửa Đời Hương Phấn
  31
 Bng Hồng Ci o
 30
 Tiếng Trống M Linh
 29
 Duyn Qu
 28
 Kiếp Cầm Ca
 27
 Hữu Phước Khc Nữ Nghệ Sỹ Thanh Nga
 26
 Năm 17 Tuổi
 25
 Thnh Phố Buồn
24
 Đm Cuối
23
 Nếu Chng Mnh Cch Trở
22
 Mưa Rừng
21
 ng Lo Cho Đ
20
 Mẹ Ơi Hy Yn Lng
19
 Lan v Điệp
18
 V Đng Sơ
17
 Tnh Anh Bn Chiếu
16
 Tuyệt Tnh Ca
15
 Tuyệt Tnh Ca 1
14
 Tuyệt Tnh Ca 2
13
 Tuyệt Tnh Ca 3
12
 Tuyệt Tnh Ca 4
11
 Tuyệt Tnh Ca 5
10
 Tuyệt Tnh Ca 6
9
 Tuyệt Tnh Ca 7
8
 Tuyệt Tnh Ca 8
7
 Tuyệt Tnh Ca 9
6
 Tuyệt Tnh Ca 10
5
 Tuyệt Tnh Ca 11
4
 Tuyệt Tnh Ca 12
3
 Tuyệt Tnh Ca 13
2
 Tuyệt Tnh Ca 14
1
 Giọng Ca Dĩ Vng

 

Nhạc Sĩ Văn Vĩ Đn 6 Cu Vọng Cổ Dy Ngn GiangTuyển Tập Tc Phẩm Soạn Giả Viễn Chu
 Qua 40 Giọng Ca Vng
Biệt Kinh Kỳ


Gnh Nước Đm Trắng


Đm Tn Bến Ngự


Tuyệt Phẩm Minh Vương


Tiếng Ht Minh Cảnh Tuyển Tập


Giọng Ca Thanh Nga


Giọng Ca t Tr n


Tuyển Tập Những Bi Cổ Nhất Hay Nhất Của Thnh Được


Hn Vọng Phu


Hn Mặc Tử


Đm Lạnh Cha Hoang


Trương Chi Mỵ Nương


Quốc Hận 30 Thng 4 - Thanh Bnh


Đường Về Cực Lạc


Tri Gi Bến Ct - Minh CảnhHoa Đo Trước Gi - Minh Cảnh


T V Chăn D - Minh Cảnh


Người Mẹ Ma Ly Loạn - Minh CảnhChiều - Minh Cảnh


Gnh La . Minh Cảnh-Thanh Kim Huệ


Nổi Buồn Chim So . Minh Cảnh-Mỹ ChuSầu Vương Nhạc - Minh Cảnh


Con Gi Chị Hằng


L Sầu Ring - Kim Cương


Tiếng Trống M Linh - Thanh Nga


Tu L Cội Phc - Minh CảnhĐm Lạnh Trong TBng Chim Tăm C 3


Bng Chim Tăm C 2


Bng Chim Tăm C 1Thuyền Ra Cửa Biển


Tấm Lng Của BiểnĐường Gươm Nguyn BNửa Đời Hương PhấnTiếng Trống M Linh


Duyn Qu


Kiếp Cầm CaHữu Phước Khc Nữ Nghệ Sỹ Thanh NgaNăm 17 Tuổi
Tiếng ht: Phi NhungThnh Phố Buồn
Tiếng Ht: Phi Nhung & Mạnh QynhĐm Cuối
Tiếng Ht: Phi Nhung & Mạnh QynhNếu Chng Mnh Cch Trở
Tiếng Ht: Phi Nhung & Mạnh QynhMưa Rừng
Tiếng Ht: Thanh Ngang Lo Cho Đ
Tiếng ht: t Tr nMẹ Ơi Hy Yn Lng
Tiếng Ht: Minh Vương          
Lan V Điệp
Tiếng Ht: Hương Lan

                   
     

V Đng Sơ
Tiếng Ht: Minh CảnhTnh Anh Bn Chiếu
Tc Giả: Viễn Chu
Ca Sĩ: t Tr n

Tuyệt Tnh Ca
Diễn Vin: t Tr n, t Bạch Lan, Phượng Lin v Thanh Sang


 Tuyệt Tnh Ca 1
Diễn Vin: t Tr n, t Bạch Lan, Phượng Lin v Thanh Sang


Tuyệt Tnh Ca 2


Tuyệt Tnh Ca 3


Tuyệt Tnh Ca 4


Tuyệt Tnh Ca 5


Tuyệt Tnh Ca 6


Tuyệt Tnh Ca 7


Tuyệt Tnh Ca 8


Tuyệt Tnh Ca 9


Tuyệt Tnh Ca 10


Tuyệt Tnh Ca 11


Tuyệt Tnh Ca 12


Tuyệt Tnh Ca 13


Tuyệt Tnh Ca 14 (hết)


Giọng Ca Dĩ Vng
Dũng Thanh Lm & Bạch Tuyết

Nhm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang: Cổ Nhạc
www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyn)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ - Tải nhanh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ sch Văn Hiến - Hơn 7200 tc phẩm)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Ti chnh)

Email: thuky@vietnamvanhien.net

"Bất chiến tự nhin thnh" chi kế
Văn Hiến ngn năm sử đ đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tm lực
"Nhn Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối về


Lấy Tm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn l phục hoạt nếp sống Văn Hiến v
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngn đời cuả Việt tộc.