Năm Thứ 4889
TỦ SÁCH KIM ĐỊNH
Bộ Kinh-Triết-Sử-Văn với 33 tác phẩm( ảnh cand.com.vn)

TIỂU SỬ TRIẾT GIA LƯƠNG KIM ĐỊNHLương Kim Định (1914-1997)


  Triết gia KIM ĐỊNH sinh ngày 15.6.1914 tại Trung Thành, Nam Định. Sau khi tốt nghiệp triết học tại Giáo Hoàng Chủng
Viện Sait Albert Le Grand, ông dạy triết tại Đại Chủng Viện Bùi Chu (1943-1946). Năm 1947, ngài sang Pháp 10 năm nghiên
 cứu về  triết học  tại Institut des Hautes Etudes Chinoise để thâu thập tài liệu xây đắp nền triết lư Việt Nam. Trở về nước năm 1957, ngài dạy  triết Đông tại Học Viện Lê Bảo Tịnh, Đại Học Văn Khoa Sài G̣n, Đại Học Vạn Hạnh và Đại Học Đà Lạt.


Từ năm 1960, triết gia bắt đầu cho ra mắt một loạt những cuốn sách về triết Việt, mở đầu là cuốn Cửa Khổng, Triết Lư Giáo Dục,
Nhân Bản, Căn Bản Triết Lư Trong Văn Hóa Việt Nam . . . Học giả Linh Mục Vũ Đ́nh Trác viết về công tŕnh của ngài như sau:


“Nhờ công phu mở đường trở về triết Đông của Giáo Sư Bửu Dưỡng và Nguyễn Văn Thích cũng như tâm huyết của Giáo Sư Nguyễn Đăng Thục, chương tŕnh triết học Đông Phương được khai giảng tại Đại Học Văn Khoa Sàig̣n năm 1958. Sẵn đường trở về Đông Phương, triết gia Kim Định tiện đường, đơn thương độc mă, ông lên một nước táo bạo, mở đường đi vào Triết Lâm Việt Nam. Trong suốt 16 năm trời tại giảng đường Đại Học Văn Khoa Sàig̣n, giáo sư đă ảnh hưởng sâu rộng cho cả một thế hệ thanh niên và sinh viên. Mặc dầu bao chống đối, ông đă im lặng xây dựng một hệ thống Việt Nho khá trung thực và hấp dẫn. Không ai có thể chối căi công phu xây dựng và ảnh hưởng sâu rộng của ông trong lănh vực văn hóa dân tộc. Từ Đại Học Văn Khoa Sàig̣n, ông mở rộng mặt trận tới các Đại Học khác: Đại học Đà Lạt, Vạn Hạnh, Minh Đức, Thành Nhân và An Giang. Chính trong giai đoạn này ông đă sáng lập chủ thuyết AI VI và ViỆT NHO”.
 
Nhận định về địa vị của triết gia Kim Định trên trường Việt Nho, Việt Triết - học giả Linh Mục Vũ Đ́nh Trác c̣n viết như sau:

“Nhờ công khai thác và biên khảo, sáng tác của giáo sư, những bậc thức giả khắp nơi đă suy tôn ông là Triết Gia Việt Nam.
 Ảnh hưởng Việt Triết và Việt Nho của ông đă gây ư thức cho người Việt khắp nơi nh́n lại thực tại văn hóa của ḿnh. Các đồ đệ
 của ông đă đáp ứng nguyện vọng của Thầy để khai thác và phổ biến Việt Lư của Thầy qua tổ chức AN VIỆT. Các nhóm
 An Việt được thành lập khắp nơi: San Jose, Orange, Houston, Louisiana, Washington DC, Philadelphia, Seattle, và tại
Canada, Uùc Châu, Anh, Pháp, Đức v.v ... An Vi đă như một luồng gió dân tộc bùng lên khắp nơi có người Việt định cư.
 Các nhóm này coi Triết Gia Kim Định như bậc Đại Sư, mà họ tôn làm Tổ: TỔ SƯ AN VI, TỘC PHỤ AN VIỆT. Aûnh hưởng
của Triết Gia không những thế mà c̣n lan rộng tới các học giả, triết gia ngoại quốc: Âu Mỹ và khối Viễn Đông”.

 
Năm 1987 hội nghị Quốc Tế về “Khổng Học Với Thế Giới Ngày Nay” (International Symposium on Confucianism and the Modern World) tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan, qui tụ 400 học giả khắp thế giới. Triết gia Kim Định cùng với Lm Vũ Đ́nh Trác đă thuyết
 tŕnh đề tài “Đạo Trường Chung Cho Đông Nam Á” (A Tao-Field for South East Asia). Bài tham luận do Giáo Sư Trần Văn Đoàn, Giáo Sư Đại Học Quốc Gia Đài Loan tŕnh bày (Professor of Philosophy at Taiwain National University). Đề tài này đă gây tiếng
vang rất lớn trong giới Nho Lâm Á Châu.

Sau đó ngài c̣n tham dự Hội Nghị Triết Học tại Brighton Anh Quốc năm 1988 (The World Congress of Philosophy) – Hội Nghị
Triết Học Á Châu và Bắc Phi lần thứ 33 tại Toronto Canada năm 1990 (The XXXIII International Conference on Asian and North African Studies). Ngài nói với các đồ đệ;
“Thầy phải đi để nói cho thế giới biết con người, tư duy và đạo sống cao đẹp của
 dân tộc Việt Nam”.

 
   Nguyễn Ngọc Bích, giáo sư Đại Học Georgetown, Washington DC, viết về triết gia Kim Định trong báo Ngày Nay, số 121:

“Trong nỗ lực đi t́m một con đường Việt Tộc, Nhân Chủ, Tự Do, th́ chúng ta phải kể ở hàng đầu công tŕnh đồ sộ của triết gia Kim Định. Ở đâu ông cũng thế, không phải sang Mỹ ông mới t́m “về nguồn”. Việc làm của ông trong một t́nh cảnh mất mát vô biên, chẳng qua cũng chỉ là nối tiếp công việc của ông đă bắt đầu khi c̣n ở trong nước, khi c̣n ở Miền Nam tự do. Từ năm 1962 tới nay, ông đă hoàn tất được 23 cuốn triết học, tương đương với 7000 trang, một mảng tư tưởng mà không dễ mấy triết gia
có thể so sánh được. Sự độc đáo ở nơi ông cũng đă là một truyện quá rơ - dầu ta có đồng ư với ông hay không, th́ ta cũng không thể phủ nhận được tính cách độc đáo của tư tưởng ông. Ngày nay tham vọng cuối cùng của triết gia Kim Định là sẽ dựng
 xong một bộ Kinh (hiểu theo nghĩa Bible) cho dân tộc ta. Để thực hiện tham vọng này, ông đă cho in hoặc đang in năm cuốn thuộc bộ “Ngũ Kinh Khải Triết”, đó là: Hùng Việt Sử Ca, Kinh Hùng Khải Triết, Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc, Sứ Điệp Trống Đồng, Văn Lang Vũ Bộ (số lớn do nhà in H.T KELTON xuất bản). Nếu ai hỏi tôi rằng có nên đọc hay không, th́ tôi xin thưa ngay: dứt khoát là có. Tại sao ? – Tại v́ nếu ta không nhất thiết đồng ư với hết cả ư kiến của ông, ta cũng sẽ được làm thân với một trong những bộ óc triết lư lớn nhất nếu không của nhân loại th́ cũng của Việt Nam. Tôi nói điều này trong sự cân nhắc, cũng không khác ǵ câu tôi sẽ trả lời cho người nào hỏi: Có nên đọc Platon hay Aristote không ? Đă nhất thiết ǵ ta đồng ư với Platon trong tác phẩm La République, nhưng ai không đọc tác phẩm đó, th́ chắc chắn mất đi một mảng hiểu biết rộng lớn
 về triết học Tây Phương. Cũng như vậy, ai không đọc Kim Định cũng không sao, ông sẽ từ tốn mà “an vi”, để chờ một
 ngày kia người nọ sẽ tỉnh mộng mà trông thấy hết cả cái mất mát của ḿnh”.

 
    Triết gia Kim Định từ trần ngày 25 tháng 3 năm 1997 tại ḍng Đồng Công hải ngoại, Carthage, Missouri, Hoa Kỳ, hưởng thọ 83 tuổi. Ngài để lại cho đời bộ triết Việt Nho và An Vi, gồm 42 cuốn để giúp cho dân tộc có Chủ Đạo để tránh cảnh vô hướng vô hồn và giúp cho dân tộc có một Minh Triết để sống an vui hạnh phúc giữa Trời và Đất.


Triết Gia Lương Kim Định (1914-1997)
( ảnh minhtrietviet.net)


Danh Sách Tác Phẩm của Kim Định
(bấm vào tựa sách đọc tiếp)

Cửu Khâu
(9 đồi nhỏ - Những vấn đề thiết yếu)

1 - 1 .Nguyên Nho (Cửa Khổng)
2 - 2. Triết Lư Giáo Dục
3 - 3. Nhân Chủ
4 - 4. Hồn Nước Với Lễ Gia Tiên
5 - 5. Chữ Thời
6 - 6  Vũ Trụ Nhân Linh
7 -7. Lạc Thư Minh Triết
8 - 7. Định Hướng Văn Học
9 - 8. Loa Thành Đồ Thuyết
10- 9. Tâm Tư

278 trang
190 trang
306 trang
321 trang
700 trang
230 trang
149 trang
237 trang
187 trang
348 trang

Ra khơi
Ca Dao
Thanh Niên QG
Nam Cung USA
Thanh B́nh
Khai Trí
Nguồn Sáng
Ra Khơi
Thanh B́nh
Khai Trí

1965
1975
USA
1979
1967
1969
1971
1969
1973
1970

Bát Sách
(8 quẻ - nền tảng cho nhiều sách sau này)

11 - 1.Việt Lư Tố Nguyên
12 - 2. Dịch Kinh Linh Thể
13 - 3. Triết Lư Cái Đ́nh
14 - 4. Vấn đề Nguồn Gốc Văn Hóa VN
15 - 5. Vấn Đề Quốc Học
16 - 6. Hiến Chương Giáo Dục
17 - 7. Cơ cấu Việt Nho
18 - 8. Tinh Hoa Ngũ Điển

430 trang
170 trang
188 trang
139 trang
157 trang
155 trang
285 trang
192 trang

An Tiêm
Ra Khơi
Nguồn Sáng
Nguồn Sáng
Nguồn Sáng
An Tiêm
Nguồn Sáng
Nguồn Sáng

1970
1970
1971
1973
1973
1970
1972
1973

Ngũ Luận
(Kinh điển – Minh Triết Việt)

19 - 1. Hùng Việt Sử Ca
20 - 2. Kinh Hùng Khải Triết
21 - 3. Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc
22 - 4. Sứ Điệp Trống Đồng
23 - 5. Văn Lang Vũ Bộ

272 trang
241 trang
226 trang
431 trang
251 trang

Thằng Mơ San Jose
Thanh Niên QG
HT Kelton
Thanh Niên QG USA
H.T Kelton USA

1984
USA
USA
1984
1982

Tam Phần
(Chơn dấu bảo vật dân tộc)

24 - 1 .Đạo Trường Chung Cho Đông Á
25 - 2. Phong Thái An Vi
26 - 3. Trùng Phùng Đạo Nội

111 trang
230 trang
174 trang

An Việt Houston
An Việt Houston
Vienamvanhien.net

1987
2000

Thái B́nh
(Mở rộng khắp Thái B́nh Dương)

27 - 1 .Những Dị Biệt Triết Lư Đông Tây
28 - 2. Hoa Kỳ &Thế Chiến LượcToàn Cầu
29 - 3. Cẩm Nang Triết Việt
30 - 4. Hưng Việt
31 - 5. Thái B́nh Minh Triết
32 - 6. Gốc Rễ Triết Việt

33 - 7. Việt Triết Nhập Môn
34-  Vai Tṛ Nho Giáo Có Thể Đảm Nhận
Trong Thế Giới Hôm Nay
(Diển Văn Đọc tại Hội Nghị Triết Học Thế Giới)

222 trang
185 trang
80 trang
125 trang
225 trang
180 trang

174 trang
 14  trang

Ra Khơi
An Việt Úc Châu
An Việt Houston
An Việt Houston
Thời Điểm
An Việt Houston

An Việt Houston
vntaiwan.catholic.org

1969
1986
1987
1987
1997
1988

1988
 1984

Chưa in

35. Tập Tranh Nước Việt
36. Nguyên lư Mẹ
37. Gia Tài Của Mẹ
38. Triết Lư Nghệ Thuật Việt
39. Quốc Phả Sử Tŕnh
40. Triết Lư Thái Ḥa
41. Cẩm Nang An Vi
42. Hội Nghị Triết Học Thế Giới

 

 

 

Các sách bị thất lạc

43. Duy Vật Và Duy Thực
44. Tự Chiêu Minh Đức
45. Tâm Đạo
46. Triết Lư Ḥa Giải
47. Huyền Sử Nước Việt

1945
1957
1957
1975
1975
Những Sách Lưu Trữ Dạng HTML
(Có thể sao chép được)
 Hùng Việt Sử Ca
Kinh Hùng Khải Triết
Văn Lang Vũ Bộ
Phong Thái An Vi
Trùng Phùng Đạo Nội
Cẩm Nang Triết Việt
Việt Triết Nhập Môn
Hưng Việt
Cửa Khổng (Nguyên Nho)
Nhân Chủ
Hồn Nước Với Lễ Gia Tiên

Việc Phổ Biến Sách Của Thầy Kim Định - Việt Nhân (bấm vào đọc tiếp)

Tưởng Niệm 100 Năm Ngày Sinh Của Triết Gia Lương Kim Định - Lê An Vi tổng hợp (bấm vào đọc tiếp)

Tưởng Niệm Triết-Sử Gia Lương Kim Định - Nam Phong tổng hợp (bấm vào đọc tiếp)

Kim Định - GS Trần Văn Đoàn (bấm vào đọc tiếp)

Kim Định: Cuộc Đời Và Tưởng - Hồ Phú Hùng (bấm vào đọc tiếp)

Hành Tŕnh Kim Định Và An Việt - Vũ Khánh Thành (bấm vào đọc tiếp)

Cố Lương Kim Định, Chúa Muôn Đời Trong Ḷng Tôi - Trần Đại Sỹ (bấm vào đọc tiếp)

Trở Lại Trang Mặt