Năm Thứ 4890

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comKim Vn Kiều - Nhạc

Thơ: Nguyễn Du
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện
Kim Vn Kiều 01-51

Kim Vn Kiều 01 - Thy Kiều - Thy Vn
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện   Tiếng Ht: Quỳnh Lan

Kim Vn Kiều 02 - Thanh Minh Đạp Thanh
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện    Tiếng Ht: Hương GiangKim Vn Kiều 03 - Hồng Nhan Bạc Mệnh
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện   Tiếng Ht: Tố Quỳnh


Kim Vn Kiều 04 - Kim Trọng
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện    Tiếng Ht: Xun Ph


Kim Vn Kiều 05 - Gặp Gở Lm Chi
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện    Tiếng Ht: Mai Thảo


Kim Vn Kiều 06 - Kiếp Nhn Duyn
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện         Tiếng Ht: Quỳnh Lan


Kim Vn Kiều 07 - Mộng Triệu Mạch Tương
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện      Tiếng Ht: Thụy Long


Kim Vn Kiều 08 - Kim Trọng - Thy Kiều
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện     Tiếng Ht: Tố H

Kim Vn Kiều 09 - Ry Go Mai Mưa
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện    Tiếng Ht: Mỹ Dung

Kim Vn Kiều 10 - Lượng Xun
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện      Tiếng Ht: Hương Giang


 Kim Vn Kiều 11 - Lửa Hương
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện         Tiếng Ht: Xun Ph

 Kim Vn Kiều 12 - Lng Xun
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện    Tiếng Ht: Mai Thảo


Kim Vn Kiều 13 - Chung Tử Kỳ
Phổ Nhạc; Quch Vĩnh Thiện       Tiếng Ht: Tố H

Kim Vn Kiều 14 - Liu Dương
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện       Tiếng Ht: Hương Giang


Kim Vn Kiều 15 - Ba Đng
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện      Tiếng Ht: Quỳnh Lan


 Kim Vn Kiều 16 - Bn Tnh Bn Hiếu
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện       Tiếng Ht: Xun Ph


Kim Vn Kiều 17 - p Cung Cầm Nguyệt
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện     Tiếng Ht: Mỹ Dung

Kim Vn Kiều 18 - Tơ Duyn
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện    Tiếng Ht: Xun Ph

Kim Vn Kiều 19 - Mảnh Hương Huyền
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện     Tiếng Ht: Hương GiangKim Vn Kiều 20 - M Gim Sinh
Phổ Nhạc: Quch Vĩnh Thiện     Tiếng Ht: Thụy Long


     Kim Vn Kiều 21 - T B


     Kim Vn Kiều 22 - Đoạn Trường

 

     Kim Vn Kiều 23 - Gương Nhật Nguyệt


    Kim Vn Kiều 24 - Lầu Xanh


 Kim Vn Kiều 25 - Phong Trần


Kim Vn Kiều 26 - Tc Nhn

 

Kim Vn Kiều 27 - Buồn Trng

 
Kim Vn Kiều 28 - Sở Khanh

Kim Vn Kiều 29 - Ph Dung

Kim Vn Kiều 30 - Quyến Go Rủ My

Kim Vn Kiều 31 - Tống Ngọc Trng Khanh

Kim Vn Kiều 32 - Chương Đi

Kim Vn Kiều 33 - Thc Sinh

Kim Vn Kiều 34 - Phận Bo My

Kim Vn Kiều 35 - Đm Ngắn Tnh Di

Kim Vn Kiều 36 - Tay Đ Nhng Chm

 
Kim Vn Kiều 37 - Ti Tử Giai Nhn

Kim Vn Kiều 38 - Yếm Thắm Trn Kim

 
Kim Vn Kiều 39 - Trăng Hoa

Kim Vn Kiều 40 - Cng Mặn Cng Nồng

Kim Vn Kiều 41 - Lm Tri

Kim Vn Kiều 42 - Phi Ph Tr Qủy

Kim Vn Kiều 43 - Tam Đảo Cửu Tuyền

Kim Vn Kiều 44 - Tc Tri Tiền Oan

 
Kim Vn Kiều 45 - Tương Phng

Kim Vn Kiều 46 - Phch Lạc Hồn Xiu

Kim Vn Kiều 47- Loan Phng

Kim Vn Kiều 48 - Trạc Tuyền


Kim Vn Kiều 49 - Thiếp Lan Đnh

Kim Vn Kiều 50 - Kim Ngn


Kim Vn Kiều 51 - Hằng Thủy


 

Nhm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  Kim Vn Kiều - Nhạc
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com

Email: thuky@vietnamvanhien.net

"Bất chiến tự nhin thnh" chi kế
Văn Hiến ngn năm sử đ đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tm lực
"NhnChủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối về


Lấy Tm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn l phục hoạt nếp sống Văn Hiến v phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngn đời cuả Việt tộc.