Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4890

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comKim Vân Kiều - Nhạc

Thơ; Nguyễn Du
Phổ Nhạc: Quách Vĩnh Thuận

Kim Vân Kiều (52- )


Kim Vân Kiều 75 - Mò Kim Đáy Biển


Kim Vân Kiều 74 - Vật Đổi Sao Dời


Kim Vân Kiều 73 - Tái Thế Tương PhùngKim Vân Kiều 72 - Minh DươngKim Vân Kiều 71 - Chiêu Hồn

Kim Vân Kiều 70-Động Địa Kinh ThiênKim Vân Kiều 69-Châu TrầnKim Vân Kiều 68-Lâm ThanhKim Vân Kiều 67-Lai SinhKim Vân Kiều 66 - Phù Tang


Kim Vân Kiều 65- Phách Quế Hồn MaiKim Vân Kiều 64 - Nghiệp DuyênKim Vân Kiều 63 - Tơ Đào


Kim Vân Kiều 62 - Hương Lửa Ba SinhKim Vân Kiều 61 - Thành Hạ Yêu MinhKim Vân Kiều 60 - Gấm VócKim Vân Kiều 59 - Tiền ĐịnhKim Vân Kiều 58 - Hại Nhân Nhân HạiKim Vân Kiều 57 - Nghiã Nặng Nghìn NonKim Vân Kiều 56 - Phượng Liễn Loan Nghi
Kim Vân Kiều 55- Cung Nga

Kim Vân Kiều 54- Cá Chậu Chim Lồng

Kim Vân Kiều 53- Râu Hùm Hàm Én

Kim Vân Kiều 52- Thành Hoàng Thổ Công

 
Vietsciences

 Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  Kim Vân Kiều  Nhạc 2
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com

Email: thuky@vietnamvanhien.net

"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đã đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối về


Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.