Năm Thứ 4893
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com


Bảng Tổng Sắp Huy Chương Sochi 2014
 
Ngày cuối 24/2/2014
Hạng nhất: Nga tổng số 33 huy chương
Hạng 26: Kazakhstan được 1 huy chương
Tổng Số 89 nước tham dự - Không có Việt Nam !

Hạng Nước Vàng Bạc   
Đồng 
Tổng Số
1 Russian Fed. 13 11 9 33
2 Norway 11 5 10 26
3 Canada 10 10 5 25
4 United States 9 7 12 28
5 Netherlands 8 7 9 24
6 Germany 8 6 5 19
7 Switzerland 6 3 2 11
8 Belarus 5 0 1 6
9 Austria 4 8 5 17
10 France 4 4 7 15
11 Poland 4 1 1 6
12 China 3 4 2 9
13 Korea 3 3 2 8
14 Sweden 2 7 6 15
15 Czech Republic 2 4 2 8
16 Slovenia 2 2 4 8
17 Japan 1 4 3 8
18 Finland 1 3 1 5
19 Great Britain 1 1 2 4
20 Ukraine 1 0 1 2
21 Slovakia 1 0 0 1
22 Italy 0 2 6 8
23 Latvia 0 2 2 4
24 Australia 0 2 1 3
25 Croatia 0 1 0 1
26 Kazakhstan 0 0 1 1
-27 Albania 0 0 0 0
-28 Andorra 0 0 0 0
-29 Argentina 0 0 0 0
-30 Armenia 0 0 0 0
-31 Azerbaijan 0 0 0 0
-32 Belgium 0 0 0 0
-33 Bermuda 0 0 0 0
-34 Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0
-35 Brazil 0 0 0 0
-36 Bulgaria 0 0 0 0
-37 Cayman Islands 0 0 0 0
-38 Chile 0 0 0 0
-39 Chinese Taipei 0 0 0 0
-40 Cyprus 0 0 0 0
-41 Denmark 0 0 0 0
-42 Dominica 0 0 0 0
-43 Estonia 0 0 0 0
-44 Georgia 0 0 0 0
-45 Greece 0 0 0 0
-46 Hong Kong, CHN 0 0 0 0
-47 Hungary 0 0 0 0
-48 Iceland 0 0 0 0
-49 Independent Olympic Participant 0 0 0 0
-50 India 0 0 0 0
-51 IR Iran 0 0 0 0
-52 Ireland 0 0 0 0
-53 Israel 0 0 0 0
-54 Jamaica 0 0 0 0
-55 Kyrgyzstan 0 0 0 0
-56 Lebanon 0 0 0 0
-57 Liechtenstein 0 0 0 0
-58 Lithuania 0 0 0 0
-59 Luxembourg 0 0 0 0
-60 Malta 0 0 0 0
-61 Mexico 0 0 0 0
-62 Monaco 0 0 0 0
-63 Mongolia 0 0 0 0
-64 Montenegro 0 0 0 0
-65 Morocco 0 0 0 0
-66 Nepal 0 0 0 0
-67 New Zealand 0 0 0 0
-68 Pakistan 0 0 0 0
-69 Paraguay 0 0 0 0
-70 Peru 0 0 0 0
-71 Philippines 0 0 0 0
-72 Portugal 0 0 0 0
-73 Rep. of Moldova 0 0 0 0
-74 Romania 0 0 0 0
-75 San Marino 0 0 0 0
-76 Serbia 0 0 0 0
-77 Spain 0 0 0 0
-78 Tajikistan 0 0 0 0
-79 Thailand 0 0 0 0
-80 The Former Yugoslav Republic of Macedonia 0 0 0 0
-81 Timor-Leste 0 0 0 0
-82 Togo 0 0 0 0
-83 Tonga 0 0 0 0
-84 Turkey 0 0 0 0
-85 Uzbekistan 0 0 0 0
-86 Venezuela 0 0 0 0
-87 Virgin Isl, B 0 0 0 0
-88 Virgin Isl, US 0 0 0 0
-89 Zimbabwe 0 0 0 0

Nguồn: http://www.sochi2014.com/en/medal-standings

Ngày thứ 10Nước
Gold Silver Bronze
flag United States of America Total: 21 7 4 10
flag Russian Federation Total: 21 6 8 7
flag Netherlands Total: 20 6 6 8
flag Norway Total: 19 8 4 7
flag Canada Total: 17 4 9 4
flag Germany Total: 15 8 3 4
flag France Total: 11 3 2 6
flag Switzerland Total: 10 6 3 1
flag Sweden Total: 10 2 5 3
flag Austria Total: 9 2 6 1
flag Slovenia Total: 7 2 1 4
flag Japan Total: 7 1 4 2
flag Belarus Total: 6 5 0 1
flag China Total: 6 3 2 1
flag Czech Republic Total: 6 1 3 2
flag Italy Total: 6 0 2 4
flag Poland Total: 4 4 0 0
flag Korea, Republic of Total: 4 2 1 1
flag Finland Total: 3 0 3 0
flag Australia Total: 3 0 2 1
flag Latvia Total: 3 0 1 2
flag Great Britain Total: 2 1 0 1
flag Slovakia Total: 1 1 0 0
flag Croatia Total: 1 0 1 0
flag Kazakhstan Total: 1 0 0 1
flag Ukraine Total: 1 0 0 1

Nguồn: http://bleacherreport.com/olympics/medals

Ngày thứ 5
(12/2/2014)

Medal Tally | Sochi 2014


        Nguồn: https://sochi2014.olympics.com.au/schedule/results/schedule-and-results/medal-tally


Khánh Vân tổng hợp

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  Sochi 2014
www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ - Tải nhanh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ sách Văn Hiến - Hơn 2200 tác phẩm)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

Email: thuky@vietnamvanhien.net

"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đã đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối vềThông tin đa chiều là thể hiện tinh thần Dân Chủ & Đa Nguyên và đồng tiến bộ với nhân loại trong thiên niên kỷ mới.

Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Tình Người thay cho dối trá và hận thù. Lấy Nghĩa Làm Người thay cho tham nhũng và độc quyền là phương châm hành động của Nghĩa Sĩ Văn Hiến


Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm kế sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam của thể chế Dân Chủ Văn Hiến.

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi lưu trữ và phổ biến những biên khảo, sáng tác và ý kiến của quý nhân sỹ, thi-văn sỹ và độc giả nhằm hai mục đích: (1) Bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc. (2) Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiền hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời của Việt tộc.