Năm Thứ 4890

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comTổ Chức Quốc Tế

STT
Tên Tổ Chức

 Tác Giả
 1
  T́m Hiểu Nhóm 20 (G20)

 Nam Phong
 2
  Liên Hiệp Quốc (UN)

 Wikipedia
 3
  Qũy Tiền Tệ Quốc Tế (IMF)

 sưu tầm
 4
  Ngân Hàng Thế Giới (WB)

 sưu tầm
5
 Tổ Chức Thương Măi Thế Giới (WTO)

 Wikipedia
 6
  Khối Liên Âu (EU)

 Wikipedia
7
  Liên Minh Pḥng Thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO)

 Wikipedia
8
  Hội Các Nước Đông Nam Á Châu (ASEAN)

 Nam Phong
  9
  Liên Đoàn Á Rập - Arab League

 Wikipedia
 10
  Phong Trào Phi Liên Kết -  Non-Aligned Movement (NAM)

 Wikipedia
 11
  Khồi Thịnh Vương Chung (The Commonwealth Nations)

 Wikipedia
  12
  Hội Văn Bút Quốc Tế (PEN International)

  sưu tm
 13
  T́m Hiểu Về Tổ Chức Theo Dơi Nhân Quyền và Giải Thưởng (HRW)

 Nam Phong
 14
  Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới ( Reporters Without Borders)
 
 Nam Phong
 15
  Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế (ICRC)

 Nam Phong
 16
   Toá Án Quốc Tế (ICJ)

 Wikipedia
17
   Tổ Chức Hợp Tác Và Phát Triển Kinh Tế (OEDC)

 Nam Phong tổng hợp
18
  Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO)

 Wikipedia
19
  Tổ Chức Cảnh Sát H́nh Sự Quốc Tế (INTERPOL)

 Wikipedia
20
  Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế (IAEA)

 Wikipedia
21
  Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF)

 Wikipedia
22
   Ân Xá Quốc Tế (AI)

 Wikipedia
23
  Giải Thưởng Nobel

 Wikipedia
  24
  Cơ Quan T́nh Báo Trung Ương Hoa Kỳ - CIA

 Nam Phong tổng hợp
 25
  Ủy Ban An Ninh Nhà Nước Liên Xô - KGB

 Wikipedia
26
  T́nh Báo Hoa Nam (T́nh Báo Trung Hoa) MSS
 Nam Phong tổng hợp
27
  Giải Thưởng Nhân Quyền Martin Ennals
 Wikipedia
Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  Tổ Chức Quốc tế
www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 8000 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.org"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế

Văn Hiến ngàn năm sử đă đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối về


Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
 phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.