Tác Giả
Linh Mục VĨNH SANG
. DDCT
Nguồn: http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=44


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Ai Sẽ Dựng Lại Cơ Đồ
 Vĩnh Sang
2
Bao Giờ
Vĩnh Sang
3
Đắng Lòng
Vĩnh Sang
4
Ai Sẽ Là Êlia
Vĩnh Sang
5
Biển Chết
Vĩnh Sang
6
Chuyện Nhân Gian
Vĩnh Sang
7
Đi Mô Cũng Nhớ Về Hà Tỉnh
Vĩnh Sang
8
"Cho Nước Viêt Xinh Tươi, Đức Tin Sáng Ngời"
Vĩnh Sang
9
Và Con Tim Đã Thôi Nguội Lạnh
Vĩnh Sang
10
"Xót Xa Quỳ Trên Đống Tro Tàn"
Vĩnh Sang


        Trở lại trang mặt